HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn
Ngày đăng 12/04/2024 | 14:03  | Lượt xem: 144

Ngày 12/4/2024 Thường trực HĐND huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn năm 2024 theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Phùng Tân Nhị - Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Điểm cầu tại huyện

Trong quý I năm 2024, thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU của Thành ủy đối với hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND, Huyện đã bố trí đủ số lượng đại biểu chuyên trách theo yêu cầu của Đề án; Công tác đào tạo, bồi dưỡng đại biểu HĐND-đặc biệt là đại biểu hoạt động chuyên trách và đại biểu trong độ tuổi trẻ và tạo nguồn cán bộ, đại biểu HĐND nhiệm kỳ tiếp theo được quan tâm.  Trong quý HĐND và các cơ quan của HĐND huyện đã chủ động ban hành và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các hoạt động của HĐND huyện năm 2024 theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Chỉ đạo, tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND huyện, xã để thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; Chỉ đạo, tổ chức được các cuộc kiểm tra và giám sát chuyên đề theo kế hoạch. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật tại địa phương; giám sát việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị của các Đoàn giám sát; giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đã được Huyện ủy phê duyệt; Thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân theo quy định của pháp luật. HĐND các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 để tổ chức các hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 mà Nghị quyết HĐND các xã, thị trấn đã đề ra.

Đồng chí Đinh Hải Bình – Phó Chủ tịch HĐND huyện triển khai các nội dung trong phong trào thi đua

Để hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND huyện và các xã thị trấn đạt hiệu quả cao hơn nữa. HĐND huyện đã phát động phong trào thi đua trong hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện, qua đó nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của HĐND các cấp; kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, các mô hình, phương thức đổi mới, sáng tạo trong hoạt động của HĐND các cấp theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả để tuyên truyền, nhân rộng, tạo sự lan toả trong phong trào thi đua của HĐND các cấp, nâng cao trách nhiệm, vai trò trước cử tri và nhân dân huyện; phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2024, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của huyện và các địa phương. Nội dung thực hiện thi đua tập trung vào 6 vấn đề trọng tâm đó là: Thi đua trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND; Nâng cao chất lượng hiệu quả, hiệu lực trong các hoạt động giám sát của HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; tăng cường công tác thông tin truyền thông các hoạt động của HĐND các cấp; tổ chức, tham gia thực hiện các kế hoạch đào tào, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao trình dộ, kỹ năng của đại biểu HĐND các cấp, nhất là đại biểu hoạt động chuyên trách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại diện các xã, thị trấn tham gia phát biết ý kiến

Tại hội nghị, đại biểu các xã, thị trấn đã báo cáo việc triển khai thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU của Thành ủy đối với hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND, đồng thời tham luận về tổ chức hoạt động của Thường trực HĐND thị trấn; đưa ra một số giải pháp tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND cấp xã; Tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết, trả lời những kiến nghị của cử tri của HĐND thị trấn; Giải pháp thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức hoạt động kỳ họp HĐND cấp xã…

Đồng chí Phùng Tân Nhị - Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát viểu chỉ đạo tại hội nghị

 Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phùng Tân Nhị - Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả hoạt động HĐND các cấp trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới thường trực HĐND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các Ban, các đại biểu HĐND xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thống nhất ban hành thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 theo luật định. Xem xét tổ chức các kỳ họp chuyên đề theo luật định để quyết định kịp thời những vấn đề quan trọng của địa phương. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên của HĐND, các ban HĐND; thực hiện công tác chấp vấn và trả lời chấp vấn những nội dung, vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm phản ánh, kiến nghị, đề xuất; tổ chức tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân; tham mưu đề xuất giúp Huyện ủy, HĐND huyện hực hiện có hiệu quả Đề án số 15-ĐA/TU của Thành ủy đối với hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND.

Bình Minh

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 385
Lượt truy cập trong tuần: 9381
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 650985
Tổng số lượt truy cập: 60919555

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang