THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Thủ tục 29: Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:24  | Lượt xem: 438
Thủ tục 29: Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

Tên thủ tục: Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:23  | Lượt xem: 428
Tên thủ tục: Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Thủ tục 28: Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:23  | Lượt xem: 333
Thủ tục 28: Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:22  | Lượt xem: 427
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Thủ tục 24: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:21  | Lượt xem: 391
Thủ tục 24: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Thủ tục 25: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:21  | Lượt xem: 338
Thủ tục 25: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Thủ tục 23: Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:20  | Lượt xem: 224
Thủ tục 23: Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.

Thủ tục 22: giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:19  | Lượt xem: 141
Thủ tục 22: giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Thủ tục 20: Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:18  | Lượt xem: 109
Thủ tục 20: Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Thủ tục 21: Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:18  | Lượt xem: 208
Thủ tục 21: Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Thủ tục 19: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:17  | Lượt xem: 128
Thủ tục 19: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Thủ tục 17: Thủ tục đăng ký khai tử

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:15  | Lượt xem: 212
Thủ tục 17: Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục 18: Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:15  | Lượt xem: 175
Thủ tục 18: Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Thủ tục 16: Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Ngày đăng 11/12/2020 | 03:14  | Lượt xem: 213
Thủ tục 16: Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

Ngày đăng 01/12/2020 | 03:04  | Lượt xem: 119
Thủ tục Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Ngày đăng 01/12/2020 | 03:01  | Lượt xem: 129
Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Ngày đăng 01/12/2020 | 02:59  | Lượt xem: 110
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Thủ tục 1: Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

Ngày đăng 01/12/2020 | 02:58  | Lượt xem: 241
Thủ tục 1: Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

Thủ tục 5: Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Ngày đăng 21/11/2020 | 03:05  | Lượt xem: 207
Thủ tục 5: Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Thủ tục 9: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Ngày đăng 11/11/2020 | 03:09  | Lượt xem: 186
Thủ tục 9: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Hiển thị 1 - 20 trong 30 kết quả.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 960
Lượt truy cập trong tuần: 9109
Lượt truy cập trong tháng: 101561
Lượt truy cập trong năm: 905725
Tổng số lượt truy cập: 61174295

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang