THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Thủ tục 29: Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:24  | Lượt xem: 294
Thủ tục 29: Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

Tên thủ tục: Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:23  | Lượt xem: 282
Tên thủ tục: Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Thủ tục 28: Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:23  | Lượt xem: 237
Thủ tục 28: Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:22  | Lượt xem: 299
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Thủ tục 24: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:21  | Lượt xem: 253
Thủ tục 24: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Thủ tục 25: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:21  | Lượt xem: 224
Thủ tục 25: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Thủ tục 23: Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:20  | Lượt xem: 146
Thủ tục 23: Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.

Thủ tục 22: giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:19  | Lượt xem: 72
Thủ tục 22: giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Thủ tục 20: Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:18  | Lượt xem: 67
Thủ tục 20: Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Thủ tục 21: Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:18  | Lượt xem: 130
Thủ tục 21: Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Thủ tục 19: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:17  | Lượt xem: 86
Thủ tục 19: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Thủ tục 17: Thủ tục đăng ký khai tử

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:15  | Lượt xem: 139
Thủ tục 17: Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục 18: Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:15  | Lượt xem: 104
Thủ tục 18: Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Thủ tục 16: Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Ngày đăng 11/12/2020 | 03:14  | Lượt xem: 131
Thủ tục 16: Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

Ngày đăng 01/12/2020 | 03:04  | Lượt xem: 65
Thủ tục Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Ngày đăng 01/12/2020 | 03:01  | Lượt xem: 90
Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Ngày đăng 01/12/2020 | 02:59  | Lượt xem: 72
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Thủ tục 1: Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

Ngày đăng 01/12/2020 | 02:58  | Lượt xem: 170
Thủ tục 1: Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

Thủ tục 5: Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Ngày đăng 21/11/2020 | 03:05  | Lượt xem: 131
Thủ tục 5: Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Thủ tục 9: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Ngày đăng 11/11/2020 | 03:09  | Lượt xem: 114
Thủ tục 9: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Hiển thị 1 - 20 trong 30 kết quả.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 778
Lượt truy cập trong tuần: 104184
Lượt truy cập trong tháng: 5382
Lượt truy cập trong năm: 2911883
Tổng số truy cập: 57403941

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang