CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 7 năm 2023

Ngày đăng 27/07/2023 | 08:54  | Lượt xem: 36
Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 7 năm 2023

Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 6 năm 2023

Ngày đăng 27/06/2023 | 07:51  | Lượt xem: 29
Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 6 năm 2023

Quyết định 2852/QĐ-UBND V/v công bố danh mục TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội

Ngày đăng 10/06/2023 | 02:40  | Lượt xem: 9
Quyết định 2852/QĐ-UBND V/v công bố danh mục TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội.

Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 5 năm 2023

Ngày đăng 27/05/2023 | 01:50  | Lượt xem: 20
Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 5 năm 2023

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở y tế thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/04/2023 | 08:45  | Lượt xem: 11
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở y tế thành phố Hà Nội.

Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 4 năm 2023

Ngày đăng 27/04/2023 | 03:49  | Lượt xem: 26
Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 4 năm 2023
Về đầu trang