CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/11/2019 | 11:01  | Lượt xem: 76
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Ngày đăng 28/11/2019 | 10:59  | Lượt xem: 73
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục thủ tục hành chính liên thông với Bộ Tư pháp; Thủ tục hành chính liên thông trong nội bộ thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/11/2019 | 10:56  | Lượt xem: 734
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục thủ tục hành chính...

Về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Môi trường; Tài nguyên nước; Tài nguyên Khoáng sản; Khí tượng thủy văn; Đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 28/11/2019 | 10:54  | Lượt xem: 110
Về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Môi trường; Tài nguyên nước; Tài nguyên Khoáng sản; Khí tượng thủy văn; Đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc chức năng quản lý...

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 28/11/2019 | 10:39  | Lượt xem: 58
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/11/2019 | 10:37  | Lượt xem: 334
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn...

Về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/11/2019 | 10:33  | Lượt xem: 76
Về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,...

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/11/2019 | 10:27  | Lượt xem: 369
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/11/2019 | 04:50  | Lượt xem: 186
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định ...

Ngày đăng 22/11/2019 | 10:56  | Lượt xem: 85
Quyết định ...

Về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/11/2019 | 04:42  | Lượt xem: 201
Về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 29/08/2019 | 04:32  | Lượt xem: 60
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/03/2019 | 04:44  | Lượt xem: 46
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 22/02/2019

Ngày đăng 22/02/2019 | 07:30  | Lượt xem: 196
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 22/02/2019

Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 21/02/2019

Ngày đăng 21/02/2019 | 07:30  | Lượt xem: 139
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 21/02/2019

Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 20/02/2019

Ngày đăng 20/02/2019 | 07:00  | Lượt xem: 113
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 20/02/2019

Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 19/02/2019

Ngày đăng 19/02/2019 | 07:30  | Lượt xem: 98
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 19/02/2019

Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 18/02/2019

Ngày đăng 18/02/2019 | 07:00  | Lượt xem: 118
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 18/02/2019

Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 15/02/2019

Ngày đăng 15/02/2019 | 07:30  | Lượt xem: 153
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 15/02/2019

Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 14/02/2019

Ngày đăng 14/02/2019 | 07:30  | Lượt xem: 84
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính huyện Ba Vì ngày 14/02/2019
Về đầu trang