CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tháng 3 năm 2024

Ngày đăng 23/04/2024 | 09:48  | Lượt xem: 32
Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tháng 3 năm 2024

Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 02 năm 2024

Ngày đăng 16/04/2024 | 09:40  | Lượt xem: 31
Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 02 năm 2024

Quyết định số 1088/QĐ-UBND V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/02/2024 | 03:06  | Lượt xem: 84
Quyết định số 1088/QĐ-UBND Phụ lục

Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 01 năm 2024

Ngày đăng 31/01/2024 | 09:36  | Lượt xem: 13
Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 01 năm 2024

Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 11 năm 2022

Ngày đăng 07/12/2023 | 10:25  | Lượt xem: 25
Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 11 năm 2022

Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 10 năm 2023

Ngày đăng 17/11/2023 | 03:13  | Lượt xem: 32
Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 10 năm 2023

Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 9 năm 2023

Ngày đăng 17/11/2023 | 03:12  | Lượt xem: 36
Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 9 năm 2023

Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 8 năm 2023

Ngày đăng 02/10/2023 | 02:27  | Lượt xem: 40
Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 8 năm 2023

Về việc triển khai khảo sát trực tuyến sự Hài lòng của người dân, tổ chức năm 2023

Ngày đăng 30/09/2023 | 08:22  | Lượt xem: 70
Chi tiết xem tại: Công văn số 2387/UBND-NV  

Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 7 năm 2023

Ngày đăng 27/07/2023 | 08:54  | Lượt xem: 54
Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 7 năm 2023

Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 6 năm 2023

Ngày đăng 27/06/2023 | 07:51  | Lượt xem: 64
Tình hình - kết quả giải quyết TTHC tháng 6 năm 2023
Về đầu trang