LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Quyết định số 1088/QĐ-UBND V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/02/2024 | 03:06  | Lượt xem: 86
Quyết định số 1088/QĐ-UBND Phụ lục

Quyết định 4135/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/11/2022 | 04:56  | Lượt xem: 180
Quyết định 4135/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoáng sản, Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn, Đo đạc, bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng 26/10/2022 | 02:39  | Lượt xem: 118
Quyết định số 3925/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoáng sản, Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn, Đo đạc, bản đồ và viễn thám...

Về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Môi trường; Tài nguyên nước; Tài nguyên Khoáng sản; Khí tượng thủy văn; Đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 28/11/2019 | 10:54  | Lượt xem: 415
Về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Môi trường; Tài nguyên nước; Tài nguyên Khoáng sản; Khí tượng thủy văn; Đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc chức năng quản lý...
Về đầu trang