LĨNH VỰC VĂN HÓA THÔNG TIN

Quyết định 2852/QĐ-UBND V/v công bố danh mục TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội

Ngày đăng 10/06/2023 | 02:40  | Lượt xem: 67
Quyết định 2852/QĐ-UBND V/v công bố danh mục TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/12/2022 | 10:56  | Lượt xem: 53
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thành phố Hà Nội

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội

Ngày đăng 11/03/2022 | 02:57  | Lượt xem: 123
Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa thông tin và thể thao

Ngày đăng 08/09/2021 | 09:42  | Lượt xem: 97
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa thông tin và thể thao

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Ngày đăng 10/04/2021 | 11:12  | Lượt xem: 162
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Giáo dục và đào tào Hà Nội

Ngày đăng 20/01/2021 | 11:15  | Lượt xem: 227
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Giáo dục và đào tào Hà Nội

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Ngày đăng 28/11/2019 | 10:59  | Lượt xem: 261
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Quyết định ...

Ngày đăng 22/11/2019 | 10:56  | Lượt xem: 354
Quyết định ...
Về đầu trang