TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đoàn kiểm tra số 01 Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC thành phố Hà Nội: Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Ba Vì năm 2024
Ngày đăng 14/05/2024 | 13:37  | Lượt xem: 92

Sáng ngày 14/5/2024, Đoàn kiểm tra số 01 của Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở do đồng chí Phạm Thanh Học - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn huyện Ba Vì năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị

Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí: Nguyễn Thị Huệ - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy- Phó Trưởng đoàn; đồng chí Lê Kim Anh - TUV, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố; các đồng chí đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp; Ban pháp chế HĐND Thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính, Ban Dân vận Thành ủy.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía Huyện có đồng chí Dương Cao Thanh - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phùng Tân Nhị - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở huyện; đại diện lãnh đạo UBND huyện; thành viên BCĐ thực hiện dân chủ ở cơ sở huyện; lãnh đạo Ban Dân vận, Chánh Văn phòng Huyện ủy; Trưởng các phòng, ban, đơn vị: Tài nguyên & Môi trường, Tài chính- Kế hoạch, Văn hóa và thông tin huyện, Thanh tra huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội- Chi nhánh huyện Ba Vì.

Đồng chí Phùng Tân Nhị - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở huyện báo cáo tại hội nghị

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở thời gian qua tại huyện Ba Vì được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn thực hiện QCDC với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các phong trào thi đua yêu nước, thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt thực hiện hiệu quả trong cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, “Xây dựng ngõ xóm liên gia tự quản”. Từ đó, nhận thức về dân chủ, thực hành dân chủ và kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở tiếp tục được nâng lên.

Chính quyền các cấp tích cực triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở theo hướng tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của người dân, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện dân chủ. Từ ngày 01/01/2023- 31/03/2024, cấp huyện đã tiếp nhận 215 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Số đơn thư đã được giải quyết 215 đơn, đạt 100%. Kể từ năm 2013 đến nay, UBND các xã, thị trấn tiếp nhận 149 đơn thư, trong đó đã giải quyết 139 đơn, thư đạt tỷ lệ 92,6%. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện đảm bảo đúng quy định, trong đó huyện đã chỉ đạo tăng cường đối thoại, tuyên truyền, giải thích tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các kết luận giải quyết, không để tái khiếu, tái tố, đơn thư vượt cấp. Từ năm 2023 đến nay, các Tổ hòa giải trên địa bàn huyện đã tiến hành hòa giải thành 178/210 vụ việc, đạt 84,7%.

Đến nay, toàn huyện có 208/208 làng (thôn) đều xây dựng quy ước, trong đó có 130 làng của 25 xã, thị trấn đã thực hiện sửa đổi, bổ sung quy ước. Quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy ước đảm bảo dân chủ theo quy định. Tính đến nay, thủ tục hành chính trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần đạt 86,7%; dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 58,2%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến toàn huyện đạt 56%. Việc thực hiện dịch vụ công được thực hiện công khai, minh bạch mang lại sự hài lòng cho người dân.

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới hoạt động, phối hợp tốt với chính quyền, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở các cấp phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ban thanh tra Nhân dân các xã, thị trấn tổ chức giám sát 174 cuộc phát hiện, kiến nghị với chính quyền, các cơ quan có thẩm quyền các cấp giải quyết; Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã giám sát 290 công trình, dự án kịp thời kiến nghị trực tiếp với chủ đầu tư , đơn vị thi công điều chỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Cùng với đó, huyện Ba Vì đã làm tốt công tác dân chủ ở các lĩnh vực khác như: công tác tài chính, quản lý tài sản công; công tác bảo vệ môi trường, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; thực hiện dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng, trong công tác thuế đối với hộ cá thể kinh doanh trên địa bàn huyện; trong các trường THPT, mầm non ngoài công lập; thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn….Thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở đã tạo bầu không khí dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được trong thực hiện QCDC ở cơ sở ở các loại hình trên địa bàn huyện Ba Vì thời gian qua, đặc biệt là những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc thực tiễn đặt ra hiện nay.

Đồng chí Dương Cao Thanh- Bí thư Huyện ủy Ba Vì phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Dương Cao Thanh - Bí thư Huyện ủy Ba Vì thông tin một số kết quả kinh tế - xã hội nổi bật của Huyện trong thời gian qua; đồng thời khẳng định đạt được kết quả đó là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là nhờ phát huy tốt dân chủ ở cơ sở. Trong đó, nhấn mạnh sự chuyển biến trong nhận thức về thực hiện QCDC ở cơ sở; có nhiều sáng tạo trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhất là trong triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Huyện ủy Ba Vì về thực hiện việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội theo nếp sống văn hóa mới; thực hiện quy chế dân chủ trong thực hiện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã…Nhờ phát huy tốt dân chủ ở cơ sở nên người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội- Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội- Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện QCDC ở huyện Ba Vì thời gian qua, trong đó đặc biệt đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Huyện. Việc tổ chức thực hiện QCDC của cấp ủy, chính quyền các cấp được thực hiện bài bản, khoa học, có nhiều sáng tạo. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, huyện Ba Vì tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyền truyền các văn bản của TW, Thành phố và Huyện, đặc biệt là Luật thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, xây dựng Chính quyền điện tử; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phát huy vai trò của báo cáo viên, công tác viên trong việc nắm bắt dư luận xã hội; phát huy vai trò của MTTQ và các Hội đoàn thể chính trị trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng kiện toàn Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư xây dựng của cộng đồng, định kỳ tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát tại cơ sở./.

Lê Thu

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang