TỔ CHỨC XÃ HỘI

HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG
Ngày đăng 11/07/2018 | 20:36  | Lượt xem: 2689

HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

I. Chức năng:

 

Động viên, giúp đỡ hội viên phấn đấu vượt lên khó khăn để có cuộc sống khỏe, sống vui, sống có ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội; giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

II. Nhiệm vụ:

 

- Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

 

- Đề xuất, kiến nghị và tham gia với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết các chế độ chính sách đối với Cựu TNXP.

 

- Phối hợp với đoàn thanh niên cộng sản HCM tiến hành các họat động giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của lực lượng TNXP đối với thanh thiếu niên.

 

III. Thông tin liên hệ:

 

1.      Email:

 

2.      Điện thoại CQ:

 

3.      Danh sách chủ tịch, phó chủ tịch hội:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Di động

1

Nguyễn Xuân Chiến

Chủ tịch

 

0975.456.138

2

Nguyễn Đức Nghĩa

Phó chủ tịch

 

01648.949.428

3

Đoàn Văn Tiếp

Phó chủ tịch

 

01677.221.429