BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HĐND, UBND CÁC CẤP

Ba Vì - Toàn huyện quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp
Ngày đăng 10/05/2016 | 17:05  | Lượt xem: 1351

Ba Vì - Toàn huyện quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp

Ủy ban bầu cử huyện và các đơn vị trên địa bàn Ba Vì đang khẩn trương, tích cực chuẩn bị và quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


 

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử huyện Ba Vì: Đến thời điểm này, huyện Ba Vì đã triển khai nghiêm túc trong toàn bộ hệ thống chính trị, đảm bảo công tác chuẩn bị bầu cử diễn ra minh bạch, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của cuộc bầu cử tới cán bộ và nhân dân trong toàn huyện một cách sâu rộng. Việc việc thương, thỏa thuận, giới thiệu người ra ứng cử. Việc lập, niêm yết danh 207.407 cử tri tại trụ sở UBND các xã và khu vực bỏ phiếu và chốt danh sách cũng như cơ cấu, thành phần người ứng cử đều được tiến hành công khai, nghiêm túc, đúng trình tự, đảm bảo tiến độ và theo luật định. Ủy ban bầu cử huyện đã ra quyết định thành lập 09 đơn vị bầu cử với 250 tổ bầu cử và đã thông báo danh sách chính thức 05 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 08 gồm 04 huyện, thị xã, trong đó có huyện Ba Vì; danh sách chính thức 07 ứng cử viên Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tại đơn vị bầu cử số 30 thuộc huyện Ba Vì; 68 ứng cử viên HĐND huyện; danh sách 1.463 ứng cử viên chính thức Đại biểu HĐND xã trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, hội nghị của các tổ chức, đoàn thể, trụ sở, nơi đặt hòm phiếu trên địa bàn huyện... Trong số 68 người chính thức ứng cử đại biểu HĐND huyện có 11 người dân tộc thiểu số, nữ 30 người, tái cử 16 người, dưới 35 tuổi 22 người, người ngoài Đảng 09 người, tôn giáo 01 người; khối cơ quan Huyện ủy 07 ứng cử viên, Thường trực HĐND huyện 03 ứng cử viên, UBND huyện 04 ứng cử viên, MTTQ và các đoàn thể 06 ứng cử viên, các phòng ban, UBND huyện 04 ứng cử viên, khối Công an, quân sự 02 ứng cử viên, đơn vị sự nghiệp 03 ứng cử viên, khối doanh nghiệp 03 ứng cử viên, khối xã, thị trấn 35 ứng cử viên. Đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trình bày chương trình hành động của mình nếu được cử tri bầu chọn làm người đại biểu của nhân dân và thực hiện vận động bầu cử theo luật định. Ủy ban bầu cử huyện cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phân bổ kinh phí, chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu liên quan. Về kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, Tiểu ban chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội và Công an huyện đã phối hợp xây dựng kế hoạch, đồng thời triển khai các lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau cuộc bầu cử. Hiện nay, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục ổn định và giữ vững. Các cơ quan thông tin và truyền thông của huyện cũng đã và đang đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bầu cử qua hệ thống Phát thanh, truyền hình của huyện, truyền thanh của xã, thị trấn; trang trí pano. Áp phích, khẩu hiệu, chuẩn bị các tiết mực văn nghệ chào mừng cuộc bầu cử; tổ chức tập huấn tuyên truyền, trang trí các điểm bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho cán bộ làm công tác văn hóa các xã, thị trấn trên địa bàn thành phố, nhằm giúp mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ mục đích, quyền và nghĩa vụ của việc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016  2021. Từ đó, nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác của người dân tham gia bầu cử để lựa chọn những người hội đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, uy tín đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021… Hiện công tác bầu cử trên địa bàn huyện đang được thực hiện khẩn trương, kịp thời.

Mặc dù là địa phương miền núi, cách xa trung tâm huyện, nhưng theo báo cáo của UBND xã Ba Trại, tình hình triển khai công tác bầu cử đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch và trình tự luật định. Xã đã tổ chức thành công các bước hiệp thương đảm bảo chất lượng, đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri với người ứng cử. Công tác tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh và cổ động trực quan cũng được triển khai đồng bộ từ xã tới các thôn, xóm với nhiều hình thức, nội dung thiết thực và đến được với tất cả người dân địa phương. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo ổn định.

Cử tri xã Ba Trại tại nơi niêm yết danh sách cử tri

Đảo ngược lên địa bàn các xã Thái Hòa, danh sách trên 6.000 cử tri và danh sách chính thức ứng cử viên Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp đã được niêm yết tại 08 khu vực bỏ phiếu. Ngày 5/5 xã cũng đã hoàn thành hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đảm bảo cơ cấu, thành phần. Đông đảo cư tri của địa phương đã trực tiếp đến các địa điểm bỏ phiếu để kiểm tra danh sách tên tuổi và nơi mình đi bỏ phiếu và tìm hiểu danh sách, tiểu sử các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND nhân dân các cấp để có sự suy nghĩ, bầu chọn sát đáng trong ngày bầu cử.

        Tại xã Vạn Thắng, Ủy ban bầu cử vã cũng đã chốt số đơn vị bầu cử là 7, chốt và niêm yết danh sách 1.287 cử tri. Tổng số người chính thức được ứng cử để bầu vào HĐND xã là 49 người. Hiện địa phương đang tích cực tuyên truyền vận động, phấn đấu 100% cử tri đi bầu cử, cân nhắc và lựa chọn đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân vào các cơ quan dân cử; đang tiếp tục chỉ đạo để hoàn thành công tác chuẩn bị khánh tiết nơi đặt hòm phiếu và tiền hành phát phiếu bầu cho cử tri.    

Về với Thị trấn Tây Đằng, nơi trung tâm huyện, công tác chuẩn bị bầu cử cũng đã được thực hiện nghiêm túc, đúng luật với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đạt được tiến độ theo yêu cầu. Không khí Ngày bầu cử như đang đến gần được toát lên từ các pano tấm lớn, áp pích, khẩu hiệu dọc đường phố và trong khu dân cư. Ông Nguyễn Đại Lâm, Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết: Trên địa bàn thị trấn Tây Đằng có 9 khu vực bỏ phiếu. UBND thị trấn thành lập 09 tổ và khu vực bầu cử. Trong đó 08 tổ bầu cử 4 cấp tại 14 cụm dân cư và 01 khu vực bỏ phiếu thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội 4 đống trên địa bàn. Mỗi tổ bầu cử có từ 15 – 17 thành viên, gồm 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó, 01 Thư ký và đại diện các tổ chức đoàn thể thôn, lực lượng an ninh, thợ điện, đại diện cử tri. Đến thời điểm này, thị trấn đã hoàn thành công tác niêm yết danh sách trên 11.300 cử tri và chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất tại nơi đặt hòm phiếu bầu cử trên địa bàn.

Nếu hỏi về bầu cử, Đại đa số cử tri trên địa bàn huyện Ba Vì đã nắm rõ về ngày đi bầu cử và những người ứng cử tại địa phương mình. Hiện các ngành liên quan đang gấp rút chuẩn bị và quyết tâm phấn đấu để ngày diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 được thành công, đảm bảo đúng luật./ .

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 918
Lượt truy cập trong tuần: 71999
Lượt truy cập trong tháng: 388960
Lượt truy cập trong năm: 8023603
Tổng số truy cập: 46503172

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang