TIN HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ

Khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn
Ngày đăng 03/07/2024 | 11:52  | Lượt xem: 95

HNP - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 17, HĐND Thành phố khóa XVI, ngày 3/7, HĐND Thành phố dành thời gian một ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc phiên chất vấn

 
Dự phiên chất vấn có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH  Thành phố, lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã…
 
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, theo các quy định tại Điều 60 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Điều 8 và Điều 9 Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND Thành phố đã gửi phiếu để các vị đại biểu HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố đề xuất nhóm chất vấn, tái chất vấn tại kỳ họp.
 
Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các vấn đề xã hội quan tâm và kết quả tổng hợp phiếu đề xuất vấn đề chất vấn, căn cứ các quy định và dự kiến chương trình kỳ họp, ngày 27/6/2024, Thường trực HĐND Thành phố đã có văn bản và gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu HĐND Thành phố về dự kiến 02 nhóm vấn đề để quyết định chất vấn tại kỳ họp này.
 
Qua tổng hợp, đa số các ý kiến của đại biểu HĐND Thành phố đều tán thành, thống nhất cao lựa chọn 02 nhóm nội dung đang được cử tri và Nhân dân rất quan tâm.
 
Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn
 
Thứ nhất, HĐND Thành phố chất vấn về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ tại các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội. 
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17, trong bối cảnh Thành phố phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền; tăng cường cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, uỷ quyền, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan Nhà nước trong việc phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp.
 
Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Thành phố luôn xác định chủ đề công tác đó là: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản để lãnh đạo chỉ đạo và gần đây nhất là Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” .
 
HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động giám sát, tái giám sát nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền Thành phố.
 
UBND Thành phố đã xây dựng kế hoạch, ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế - xã hội của Thành phố phục hồi và tiếp tục tăng trưởng, an sinh xã hội được đảm bảo. Một số việc lớn, việc khó, tồn tại nhiều năm của Thành phố được lựa chọn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, bước đầu đã có những chuyển biến và đạt kết quả tích cực.
 
Tuy nhiên, qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; giám sát của HĐND Thành phố, đại biểu HĐND Thành phố và ý kiến, kiến nghị của cử tri cho thấy: Bên cạnh những kết quả đạt được, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ ở một số địa phương, đơn vị còn chưa cao, chưa nghiêm. Cá biệt có nơi xuất hiện tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, trách nhiệm, biểu hiện tâm lý 'bàn lùi', sợ sai, sợ trách nhiệm. Một số cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ tham mưu, đề xuất không thể hiện quan điểm rõ ràng, nhất quán, thiếu chủ động, trách nhiệm, nhất là trong xử lý, giải quyết những việc khó, phức tạp dẫn tới một số nhiệm vụ đã được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố chỉ đạo, giao nhiệm vụ nhưng còn chậm tiến độ, chất lượng chưa đảm bảo. Một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn vi phạm, không nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế, phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 
 
“Đây là vấn đề quan trọng, cấp thiết đang được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và cần được HĐND Thành phố chất vấn để rà soát, đánh giá đúng các ưu điểm, tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và lộ trình, giải pháp để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới” - đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.
 
Đại biểu HĐND Thành phố biểu quyết thông qua chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn
 
Nhóm vấn đề thứ hai, HĐND Thành phố chất vấn về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố. Đây là vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển nhất là đối với thành phố Hà Nội - là Thủ đô, đô thị đặc biệt, có quy mô diện tích, dân số, tốc độ đô thị hoá cao và đang trong quá trình phát triển.
 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17; Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy; Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy đã xác định các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, tập trung giải quyết việc làm, góp phần nâng cao thu nhập của Nhân dân Thủ đô.
 
Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ tiếp xúc của đại biểu HĐND Thành phố tại các quận, huyện, thị xã và gần đây nhất là ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề của Thường trực HĐND Thành phố cho thấy: Đông đảo cử tri phản ánh và mong muốn Thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa, ban hành nhiều cơ chế, chính sách, ưu tiên bố trí nguồn lực, đầu tư, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. 
 
Đây là vấn đề quan trọng, cần thiết, đặt ra trong quá trình phát triển của Thành phố, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của Nhân dân, cần được HĐND Thành phố giám sát để đánh giá kết quả, xác định các tồn tại, vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm của các cấp, các ngành và đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm của Thành phố trong thời gian tới, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân Thủ đô.
 
Theo Nội quy kỳ họp HĐND Thành phố khoá XVI, Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị các đại biểu khi đặt câu hỏi cần ngắn gọn, đúng đối tượng, tập trung vào những vấn đề cần quan tâm, đặt câu hỏi cụ thể, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm, đúng nội dung đã được chủ tọa thông qua. Thời gian đặt câu hỏi cho mỗi đại biểu không quá 2 phút. Mỗi đại biểu được trang bị 01 biển tranh luận, sử dụng khi cần tiếp tục tranh luận với người trả lời chất vấn để làm rõ thêm các nội dung chất vấn. 
 
Các vị đại biểu HĐND Thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tích cực tham gia đặt câu hỏi, tranh luận với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, làm rõ những vấn đề cần quan tâm để phiên chất vấn đạt kết quả, góp phần tạo chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.
 
Đối với người trả lời chất vấn phải trả lời đúng nội dung, đúng trọng tâm, thẳng vào những nội dung được hỏi, giải trình rõ nguyên nhân, trách nhiệm, nhất là đối với những nội dung chưa hoàn thành, chưa đảm bảo tiến độ, từ đó cam kết các giải pháp, lộ trình cụ thể để giải quyết dứt điểm, hiệu quả các công việc trong thời gian tới. Thời gian trả lời tối đa là 3 phút cho một vấn đề theo tinh thần 'hỏi nhanh, đáp gọn'.
 
Theo quy định, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên UBND, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND và các đơn vị, cá nhân liên quan sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm được phân công.
 
Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động chất vấn; Căn cứ khoản 2, Điều 10 Nghị quyết số 594 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tại kỳ họp này, HĐND Thành phố tiếp tục ban hành Nghị quyết phiên chất vấn, trong đó kèm theo phụ lục các “cam kết”, “lời hứa”, lộ trình, thời gian hoàn thành, đồng thời giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND Thành phố định kỳ, thường xuyên theo dõi, kiểm đếm, đôn đốc việc thực hiện, với quan điểm theo đến cùng các vấn đề giám sát. Nghị quyết phiên chất vấn sẽ được thông qua tại phiên họp bế mạc sáng 4/7.

Lê Hải

(Nguồn: https://hanoi.gov.vn/)

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 691
Lượt truy cập trong tuần: 9486
Lượt truy cập trong tháng: 101938
Lượt truy cập trong năm: 906102
Tổng số lượt truy cập: 61174672

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang