TIN HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
Ngày đăng 02/05/2024 | 16:08  | Lượt xem: 70

HNP - Sáng 2/5, tại Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVII), Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đã trình bày Dự thảo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, khóa XVII

 
Theo đó, thời gian qua, Thành phố đang tập trung triển khai thực hiện công tác GPMB, với nhiều dự án lớn để xây dựng hạ tầng cơ sở, xử lý rác thải, môi trường, nhất là triển khai Dự án Vành đai 4. Tình hình khiếu kiện của công dân có những diễn biến phức tạp tại một số địa bàn. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ GPMB khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án, giao đất dịch vụ, tranh chấp tại khu dân cư, trật tự xây dựng, quản lý chợ, quản lý sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất; vi phạm quy định về quản lý kinh tế.

Bên cạnh đó, Hà Nội còn là nơi nhiều đoàn khiếu kiện đông người của các địa phương trong cả nước tập trung đến các cơ quan Trung ương, tụ tập tại khu vực nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tình hình trên đã tác động, thách thức đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, với vai trò trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, một đô thị đặc biệt, Thành phố còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn khác như: Là mục tiêu trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch, phản động; dân số đông, gia tăng cơ học nhanh; hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, chưa theo kịp yêu cầu phát triển; nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành, phát triển Thủ đô ngày càng lớn, tính chất nhạy cảm, phức tạp, nhiều vấn đề đột xuất, phát sinh; tình hình an ninh khiếu kiện tiềm ẩn nhiều phức tạp.
 
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tiến hành làm việc đối thoại, tiếp công dân theo quy định, trong đó, trực tiếp tiếp 45 vụ việc với người dân; đối thoại 35 cuộc với các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và các cơ quan, doanh nghiệp, tầng lớp trí thức trên địa bàn Thành phố, gặp mặt Thanh niên tiêu biểu Thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố, công nhân lao động Thủ đô, MTTQ Việt Nam Thành phố.
 
Các đồng chí Thường trực Thành ủy đã tiếp 274 vụ việc. Các đồng chí Thường trực Thành ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ Thành phố thường xuyên lồng ghép việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cuộc làm việc với địa phương, đơn vị. Lãnh đạo Thành ủy, Thành phố đã tổ chức các cuộc làm việc, kiểm tra đối với các quận, huyện, thị ủy, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện có tính chất phức tạp.
 
Các đồng chí đứng đầu cấp ủy cấp dưới cũng đã tiếp định kỳ, đột xuất 16.974 cuộc/32.028 lượt người (26 đoàn đông người). Nhiều vụ việc đã được các đồng chí lãnh đạo cấp ủy địa phương giải quyết kịp thời, tạo niềm tin trong Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Kết quả giảm được các vụ việc đơn thư vượt cấp và giảm các vụ việc phát sinh kéo dài, vượt cấp.
 
Chủ tịch UBND các cấp Thành phố đã tiếp 149/730 cuộc/152.193 lượt công dân (973 đoàn đông người). Đã giải quyết xong 24.670 vụ việc,1.256 vụ việc đang giải quyết... Lãnh đạo HĐND, đại biểu HĐND cấp huyện đã tiếp 8.998 buổi; số vụ việc đã tiếp là 1.527 vụ, số vụ việc đã giải quyết 1.325 vụ, đạt 86,7%. Số buổi tiếp công dân của lãnh đạo HĐND, đại biểu HĐND cấp xã là 40.598 buổi, số vụ việc là 1.592 vụ, đã giải quyết 1.414 vụ, đạt 88,8%.

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 24.510 vụ việc khiếu nại, tố cáo, trong đó, có 326 vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài. Kết quả, đã giải quyết xong 22.688 vụ việc, trong đó, có 210 vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.
 
Từ năm 2015 đến 2024, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 24 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó, có 3 cuộc liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cấp ủy đảng trực thuộc.
 
Trong công tác giám sát, Đảng đoàn HĐND Thành phố đã chỉ đạo Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND Thành phố thực hiện nhiều cuộc giám sát định kỳ. Đối với hoạt động giám sát chuyên đề, đã chỉ đạo Ban Pháp chế HĐND Thành phố giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn Thành phố.
 
Trên cơ sở Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 6/12/2018 của HĐND Thành phố về thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố đã chỉ đạo tổ chức thực hiện xong dứt điểm 87/114 quyết định giải quyết khiếu nại (đạt 76,3%), 107/180 kết luận giải quyết tố cáo (đạt 59,4%) theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND và 55/103 vụ việc theo Nghị quyết số 15-NQ/TU (đạt 53,4%); 174/176 vụ việc theo Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND của HĐND Thành phố.
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tổ chức 17 cuộc giám sát công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, giám sát đối với UBND các quận, huyện, các sở, thuộc Thành phố và giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thông qua nghiên cứu văn bản đối với UBND các quận, huyện, thị xã. Tham gia giám sát 67 cuộc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố, HĐND Thành phố, các ban của HĐND Thành phố.
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, xã tổ chức 3.321 đoàn giám sát về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại cơ sở, việc thu thuế sử dụng đất, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Giám sát thông qua nghiên cứu 5.543 văn bản. Phối hợp tham gia 6.426 đoàn giám sát với các tổ chức chính trị - xã hội, Thường trực HĐND, các ban của HĐND cùng cấp. Các ban Thanh tra Nhân dân đã giám sát 12.567 cuộc, qua giám sát, đã phát hiện và kiến nghị 1.504 vụ, được các cấp chính quyền và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 1.452 vụ (đạt 96,54%), thu hồi 3.405 m2 đất và 13,5 triệu đồng, phát hiện kiến nghị cơ quan xử lý 524 vụ vi phạm, được các cấp chính quyền xem xét giải quyết 498 vụ (đạt 95,03%).
 
Tuy nhiên, vẫn còn một số ít đơn vị, thủ trưởng cơ quan chưa thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo định kỳ. Thủ trưởng một số cơ quan chưa thường xuyên trực tiếp chỉ đạo các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp là một trong những nguyên nhân làm phát sinh một số vụ việc người dân bức xúc kéo đến các cơ quan của Thành phố và Trung ương. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các các cơ quan, các cấp có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, do đó chậm giải quyết hoặc không giải quyết dứt điểm vụ việc, gây khiếu nại tố cáo tồn đọng, kéo dài.
 
Chất lượng công tác giải quyết một số vụ việc khiếu nại tố cáo chưa tốt, tiến độ giải quyết chậm. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định 11-QĐi/TW và các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số cấp ủy đảng, tổ chức Đảng, địa phương chưa thường xuyên; kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên đề về công tác này chưa nhiều; chủ yếu thẩm tra báo cáo nên hiệu quả còn hạn chế...

Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường, quán triệt, triển khai nâng cao vai trò của cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.
 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo. Cùng với đó, tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố. Tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tích cực giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân ngay từ cơ sở, không để nảy sinh các "điểm nóng", các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, khiếu kiện vượt cấp.
 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực phát sinh nhiều khiếu nại tố cáo như: Quản lý, sử dụng đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính, ngân sách, chính sách xã hội; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của công dân.

Vương Vân

(Nguồn: https://hanoi.gov.vn/)

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 265
Lượt truy cập trong tuần: 9390
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 650994
Tổng số lượt truy cập: 60919564

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang