DU LỊCH - LỄ HỘI

Huyện Ba Vì: Tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện
Ngày đăng 05/09/2023 | 15:28  | Lượt xem: 391

Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn được huyện Ba Vì quan tâm chú trọng. Toàn huyện, có tổng số 397 di tích. Trong đó có: 115 đình (chiếm 29%), 109 chùa (chiếm 29%), 65 nhà thờ họ, nhà thờ danh nhân (chiếm 16%), 56 đền (chiếm 14%), 04 khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn lại là các di tích cách mạng kháng chiến, văn chỉ, điếm, cổng làng,…

Tính đến thời điểm hiện nay, toàn huyện có 133 di tích đã xếp hạng, chiếm 33,5%; gồm: 01 di tích xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt (Đình Tây Đằng), 41 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 91 di tích xếp hạng cấp thành phố.

Di tích Đình Tây Đằng, thị trấn Tây Đằng được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia đặc biệt năm 2013

      Di tích Miếu Mèn- xã Cam Thượng thờ Đức Quốc Mẫu - Man Hoàng Hậu, mẹ của Hai Bà Trưng được xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp Quốc gia năm 1990

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, thực hiện các văn bản của UBND Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, nhằm thống nhất quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật đối với công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo, phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa ở các địa phương trên địa bàn. Hằng năm, UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin huyện phối hợp với Phòng Quản lý di sản - Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện việc khảo sát, kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di tích trình cấp có thẩm quyền xếp hạng. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cũng được huyện quan tâm, chú trọng như lễ hội đình Tây Đằng, Mo Mường, Cồng chiêng…Năm 2018, tục thờ Tản Viên Sơn Thánh huyện Ba Vì được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia; năm 2023, Di sản Mo Mường được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cần được bảo vệ khẩn cấp…

Đội Cồng chiêng Ba Vì tại Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2023

Được sự quan tâm của Thành phố, những năm qua nhiều di tích trên địa bàn huyện được đầu tư tu bổ, tôn tạo. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố Hà Nội về đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo, huyện Ba Vì có 9 di tích cấp quốc gia, 29 di tích cấp thành phố xuống cấp nghiêm trọng, 25 di tích xuống cấp hạng mục gốc và 8 điểm đến được đề xuất đầu tư tu bổ, tôn tạo. Nguồn kinh phí đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích từ Thành phố, huyện đối ứng và nguồn xã hội hóa.

Hệ thống di tích của huyện đã và đang được bảo vệ, tu bổ đảm bảo cho sự tồn tại và tính nguyên gốc của di tích. Các di tích được tu bổ, tôn tạo đã khắc phục được tình trạng xuống cấp, đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng của Nhân dân. Nhiều di tích đã trở thành điểm đến thu hút du khách như: Khu di tích đền thờ Bác, khu di tích Đền Thượng, Đền Trung, Đền Hạ vv…Hiện nay, các di tích trên địa bàn huyện chủ yếu là nơi tổ chức lễ hội, một số nơi tổ chức phục vụ du khách đến tham quan, vãn cảnh và chiêm bái. Ngoài những giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, hệ thống di tích còn bao hàm cả giá trị về văn hóa tâm linh, tín ngưỡng, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Qua đó, không chỉ khơi dậy niềm tự hào mà còn nâng cao ý thức cộng đồng trong gìn giữ, phát huy, quảng bá những giá trị của di tích.

Du khách đi lễ đầu năm tại di tích Đền Trung, xã Minh Quang

Để công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa đạt hiệu quả, trong thời gian tới việc khảo sát, đánh giá đúng thực trạng các di tích lịch sử văn hóa cần tiếp tục được triển khai, trên cơ sở đó từng bước đầu tư có hiệu quả để trùng tu, tôn tạo, quản lý, khai thác, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.

Phòng VHTT  huyện

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 731
Lượt truy cập trong tuần: 9345
Lượt truy cập trong tháng: 101797
Lượt truy cập trong năm: 905961
Tổng số lượt truy cập: 61174531

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang