KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Chào xuân 2020: Đoàn kết, sáng tạo xây dựng huyện Ba Vì ngày càng phát triển
Ngày đăng 21/01/2020 | 10:57  | Lượt xem: 630

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện 5 năm (2016 - 2020), việc hoàn thành và vượt mục tiêu của năm 2019 đã và đang tạo sự phát triển bền vững cho huyện Ba Vì trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Năm 2019 là thời điểm khó khăn nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay bởi nhiều yếu tố phát sinh, khó lường như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên diện rộng, tác động của biến đổi khí hậu... song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, sự quyết liệt trong điều hành của Ủy ban nhân dân huyện cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân trong toàn huyện, kinh tế của huyện Ba Vì tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong 19 mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2019, đã có nhiều chỉ tiêu huyện Ba Vì đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nổi bật là tổng giá trị sản xuất của năm 2019 ước đạt 30.240 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 11,5% so với năm 2018. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển mạnh từ sản lượng sang chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng cao. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 10.210 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm 2018. Năm 2019 có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn trong toàn huyện lên 18 xã. Trên địa bàn huyện có 321 doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và 17 làng nghề. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp- xây dựng năm 2019 ước đạt 6.980 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2018.

Với nhiều điểm du lịch đặc sắc, trong năm, huyện Ba Vì đón hơn 3,1 triệu lượt khách du lịch, tăng 14,28% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu nhóm ngành thương mại, du lịch, dịch vụ năm 2019 đạt hơn hơn 13 nghìn tỷ đồng, tăng 16,7% so với năm 2018, chiếm 43,2% cơ cấu kinh tế của huyện.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Ba Vì năm 2019 ước đạt 1.955.365 triệu đồng, bằng 120,3% kế hoạch, trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước năm 2019 là 270,458 triệu đồng, bằng 113,6% kế hoạch thành phố giao, đạt 101% kế hoạch Hội đồng nhân dân huyện giao. Các khoản thu cơ bản đều đạt và vượt dự toán giao đầu năm.

Huyện Ba Vì đón 3,1 triệu lượt khách trong năm 2019, phấn đấu năm 2020 đón 4 triệu lượt khách

Các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện tốt. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 còn 1,43%, giảm 1,75% so với năm 2018. Giáo dục, đào tạo phát triển cả về mạng lưới, quy mô, loại hình, chất lượng ngày càng được nâng cao. Đến nay, toàn huyện Ba Vì 54/111 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt 48,6%. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục thực hiện theo hướng xã hội hóa và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Công tác cải cách hành chính được các cấp, các ngành quan tâm. Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Môi trường đầu tư của huyện ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch, thu hút nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài huyện tham gia. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giao nhận quân hoàn thành 100% chỉ tiêu. Kết quả trên khẳng định những bước đổi mới toàn diện của một huyện Ba Vì năng động, sáng tạo. Kết quả của năm 2019 sẽ tạo thế và lực mới cho sự phát triển nhanh của huyện Ba Vì cũng như thành phố Hà Nội.

Bước vào năm 2020, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, bên cạnh những khó khăn, thách thức đan xen, huyện Ba Vì có nhiều thuận lợi, đó là tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao và có nền tảng là những thành tựu đạt được trong những năm qua.

Năm 2020, huyện Ba Vì đề ra 19 mục tiêu cụ thể, trong đó tổng giá trị sản xuất đạt 33.400 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2019; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 250 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,16%, giảm 0,27% so với năm 2019; số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm 5 xã. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của năm 2020, huyện Ba Vì đã đưa ra các giải pháp chủ yếu: đối với lĩnh vực kinh tế đẩy mạnh phát triển, đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, an toàn sinh học, phát triển bền vững; từng bước hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, phát triển chăn nuôi thế mạnh của huyện như bò lai BBB, bò sữa, gia cầm, lợn...khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, chăn nuôi tập trung xa dân cư; khai thác, huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; tập trung chỉ đạo 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 23 xã, tỷ lệ 76,6%; đẩy mạnh dịch vụ thương mại, giao thông vận tải, xăng dầu, thông tin liên lạc, dịch vụ điện, dịch vụ ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng chính sách, liên việt....quỹ tín dụng nhân dân, đầu tư xây dựng chợ trung tâm thị trấn Tây Đằng, phấn đấu tổng lượt khách đến du lịch Ba Vì đạt 4 triệu lượt khách, tổng doanh thu trên 480 tỷ đồng.

Năm 2020 huyện Ba Vì phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 33.400 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2019

Cùng với đó, huyện Ba Vì sẽ có nhiều chính sách ưu việt nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư vào các cụm công nghiệp như: Cam Thượng, Đồng Giai xã Vật Lại theo hướng công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường; đẩy mạnh phát triển các ngành nghề thế mạnh của huyện như sản xuất vật liệu xây dựng, đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư nhân cấy nghề, phát triển các làng nghề và khôi phục các ngành nghề truyền thống của địa phương.

Song song với việc phát triển kinh tế, trên lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục y tế, huyện Ba Vì tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh kiên cố hóa trường lớp học, phấn đấu năm 2020 đạt thêm 6 trường chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường chuẩn quốc gia lên 60 trường, đạt tỷ lệ 54%. Phối hợp đồng bộ giữ các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện giải quyết việc làm cho người lao động, phấn đấu năm 2020 tạo việc làm mới cho 3.500 lao động. Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân khu vực 7 xã miền núi; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm lo cho sức khỏe của nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch giao quân năm 2020 và hoàn thành tốt kế hoạch quân sự của thành phố, huyện giao năm 2020.

Nhiệm vụ đặt ra trong năm mới còn rất nặng nề, song, với thành tựu đạt được của huyện Ba Vì trong những năm qua, tin tưởng rằng khi kết thúc năm 2020, huyện Ba Vì sẽ hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII , kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đã đề ra, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ tới./.

Lê Thu

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 2027
Lượt truy cập trong tuần: 151411
Lượt truy cập trong tháng: 256134
Lượt truy cập trong năm: 6490801
Tổng số truy cập: 44970370

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang