LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND

Lịch công tác tuần thứ 16 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021)

Ngày đăng 12/04/2021 | 10:54  | Lượt xem: 79
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 15 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 05 đến ngày 10 tháng 4 năm 2021)

Ngày đăng 05/04/2021 | 09:23  | Lượt xem: 86
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 13 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 3 năm 2021)

Ngày đăng 22/03/2021 | 10:54  | Lượt xem: 135
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 12 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 3 năm 2021)

Ngày đăng 15/03/2021 | 10:58  | Lượt xem: 118
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 11 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 08 đến ngày 13 tháng 3 năm 2021)

Ngày đăng 08/03/2021 | 02:48  | Lượt xem: 105
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 10 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 01 đến ngày 06 tháng 03 năm 2021)

Ngày đăng 01/03/2021 | 10:18  | Lượt xem: 112
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 09 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 02 năm 2021)

Ngày đăng 22/02/2021 | 01:48  | Lượt xem: 94
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 07 và 08 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 08 đến ngày 20 tháng 02 năm 2021)

Ngày đăng 09/02/2021 | 08:12  | Lượt xem: 100
Lịch công tác tuần thứ 07 và 08 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 08 đến ngày 20 tháng 02 năm 2021)

Lịch công tác tuần thứ 06 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 01 đến ngày 06 tháng 02 năm 2021)

Ngày đăng 01/02/2021 | 01:41  | Lượt xem: 113
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 05 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 01 năm 2021)

Ngày đăng 25/01/2021 | 10:07  | Lượt xem: 120
Lịch công tác tuần thứ 05 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 01 năm 2021)

Lịch công tác tuần thứ 04 của lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 01 năm 2021)

Ngày đăng 18/01/2021 | 11:24  | Lượt xem: 116
Xem chi tiết tại đây

Thông kê truy cập

Đang online: 1542
Lượt truy cập trong tuần: 9154
Lượt truy cập trong tháng: 640041
Lượt truy cập trong năm: 1655016
Tổng số truy cập: 48884907

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang