LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND

Lịch công tác tuần thứ 43 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 18/10-22/10/2021)

Ngày đăng 18/10/2021 | 08:44  | Lượt xem: 42
Xem chi tiết: Tuần 43/2021

Lịch công tác tuần thứ 42 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 11/10-16/10/2021)

Ngày đăng 11/10/2021 | 10:16  | Lượt xem: 72
Xem chi tiết: Tuần 42/2021

Lịch công tác tuần thứ 41 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 04/10-09/10/2021)

Ngày đăng 04/10/2021 | 08:15  | Lượt xem: 62
Xem chi tiết: Tuần 41/2021

Lịch công tác tuần thứ 40 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 27/9-02/10/2021)

Ngày đăng 27/09/2021 | 10:15  | Lượt xem: 67
Xem chi tiết: Tuần 40/2021

Lịch công tác tuần thứ 39 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 20/9-25/9/2021)

Ngày đăng 20/09/2021 | 10:02  | Lượt xem: 63
Xem chi tiết: Tuần 39/2021

Lịch công tác tuần thứ 38 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 13/9-19/9/2021)

Ngày đăng 13/09/2021 | 09:00  | Lượt xem: 65
Xem chi tiết: Tuần 38/2021

Lịch công tác tuần thứ 37 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 06/9-12/9/2021)

Ngày đăng 06/09/2021 | 09:15  | Lượt xem: 57
Xem chi tiết: Tuần 37/2021

Lịch công tác tuần thứ 36 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 30/8-05/9/2021)

Ngày đăng 30/08/2021 | 09:35  | Lượt xem: 49
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 35của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 23/8-29/8/2021)

Ngày đăng 23/08/2021 | 09:15  | Lượt xem: 62
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 34 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 16/8-21/8/2021)

Ngày đăng 16/08/2021 | 07:35  | Lượt xem: 65
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 33 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 09/8-15/8/2021)

Ngày đăng 09/08/2021 | 11:14  | Lượt xem: 68
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 32 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 02/8-07/8/2021)

Ngày đăng 02/08/2021 | 11:44  | Lượt xem: 70
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 31 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 26/7-31/7/2021)

Ngày đăng 26/07/2021 | 04:10  | Lượt xem: 72
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 30 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 19/7-24/7/2021)

Ngày đăng 19/07/2021 | 09:43  | Lượt xem: 125
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 29 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 12/7-17/7/2021)

Ngày đăng 12/07/2021 | 09:38  | Lượt xem: 126
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 28 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 05/7-10/7/2021)

Ngày đăng 05/07/2021 | 09:32  | Lượt xem: 117
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 27 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 28/6-04/7/2021)

Ngày đăng 28/06/2021 | 09:00  | Lượt xem: 142
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 26 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 21-26/6/2021)

Ngày đăng 21/06/2021 | 10:23  | Lượt xem: 134
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 25 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 14-19/6/2021)

Ngày đăng 14/06/2021 | 10:23  | Lượt xem: 135
Xem chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần thứ 24 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 07 đến ngày 12 tháng 6 năm 2021)

Ngày đăng 07/06/2021 | 09:26  | Lượt xem: 140
Xem chi tiết tại đây

Thông kê truy cập

Đang online: 2389
Lượt truy cập trong tuần: 96574
Lượt truy cập trong tháng: 498545
Lượt truy cập trong năm: 6268268
Tổng số truy cập: 53498159

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang