THÔNG BÁO

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (cuộc họp ngày 11/11/2020) 

Ngày đăng 12/11/2020 | 08:38  | Lượt xem: 153
Ngày 11/11/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự họp có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 huyện; dự họp tại điểm...

Thông báo hoãn buổi tiếp công dân định kỳ của UBND huyện Ba Vì ngày 11/11/2020

Ngày đăng 09/11/2020 | 10:15  | Lượt xem: 152
Thông báo số 2170/TB-UBND  

Thông báo về việc kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 06/11/2020 | 11:05  | Lượt xem: 679
Thông báo về việc kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (cuộc họp ngày 04/11/2020) 

Ngày đăng 05/11/2020 | 08:44  | Lượt xem: 116
Ngày 04/11/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự họp có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 huyện; dự họp tại điểm...

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở khu Đồng Cống, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì

Ngày đăng 24/10/2020 | 08:01  | Lượt xem: 586
Đấu giá khu Đồng Cống  

Thông báo về việc đăng ký tiếp công dân tại Trụ sở Ban tiếp công dân huyện Ba Vì

Ngày đăng 20/10/2020 | 03:45  | Lượt xem: 90
Thông báo số: 18/TB-BTCD

Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ của UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 09/10/2020 | 10:35  | Lượt xem: 147
Thông báo số 2032/TB-UBND  

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (cuộc họp ngày 08/10/2020) 

Ngày đăng 09/10/2020 | 08:26  | Lượt xem: 142
Ngày 08/10/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự họp có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 huyện; dự họp tại điểm...

Thông báo về việc mời Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá QSD đất khu Đồng Cống, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì

Ngày đăng 06/10/2020 | 08:01  | Lượt xem: 394
Thông báo số 112/TB-TTPTQĐ Quyết định số 2457/QĐ-UBND  

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (ngày 30/9/2020)

Ngày đăng 05/10/2020 | 11:12  | Lượt xem: 133
Ngày 30/9/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự họp có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 huyện; dự họp tại điểm cầu...

Thông báo UBND huyện số 1461/TB-UBND vv thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ của UBND huyện Ba Vì

Ngày đăng 18/09/2020 | 04:44  | Lượt xem: 279
Thông báo số 1461/TB-UBND  

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: Gò Sào, thôn Thanh Lũng, xã Tiên Phong; Cửa Hàng, thôn Chu Chàng, xã Minh Châu; Cổng Hàng, thôn Đông Viên, xã Đông Quang, huyện Ba Vì

Ngày đăng 16/09/2020 | 08:50  | Lượt xem: 655
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: - Gò Sào, thôn Thanh Lũng, xã Tiên Phong - Cửa Hàng, thôn Chu Chàng, xã Minh Châu - Cổng Hàng, thôn Đông Viên, xã Đông...

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (ngày 15/9/2020)

Ngày đăng 16/09/2020 | 08:17  | Lượt xem: 196
Ngày 15/9/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự họp có đồng chí Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; các...

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (cuộc họp ngày 08/9/2020) 

Ngày đăng 08/09/2020 | 05:25  | Lượt xem: 197
Ngày 08/09/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự họp có đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên BCĐ...

Thông báo mời Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá QSD đất các khu: khu Gò Sào, thôn Thanh Lũng, xã Tiên Phong; khu Cửa Hàng, thôn Chu Chàng, xã Minh Châu; khu Cổng Hàng, thôn Đông Viên, xã Đông Quang.

Ngày đăng 07/09/2020 | 08:15  | Lượt xem: 373
Chi tiết xem tại tệp đính kèm: - Thông báo số 74/TB-TTPTQĐ - Quyết định số 3038/QĐ-UBND - Quyết định số 3627/QĐ-UBND - Quyết định số 4029/QĐ-UBND  

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (cuộc họp ngày 04/9/2020) 

Ngày đăng 07/09/2020 | 08:09  | Lượt xem: 153
Ngày 04/09/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự họp có đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên BCĐ...

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì (cuộc họp ngày 31/8/2020) 

Ngày đăng 01/09/2020 | 08:07  | Lượt xem: 150
Ngày 31/08/2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự họp có đồng chí Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;...

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 613
Lượt truy cập trong tuần: 17993
Lượt truy cập trong tháng: 244267
Lượt truy cập trong năm: 244267
Tổng số truy cập: 47474158

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang